Att tänka på när du målar om dörrar

Följer du punkterna nedan när du ska måla en dörr bli resultatet som bäst, men du kan koncentrera dig på de mest aktuella punkterna i enklare fall.

  • Skruva av alla beslag och tvätta noga.
  • Blanka ytor ger dåligt fäste för ny färg – mattslipa därför gammal färg. Slipa också rent trä med ett medelgrovt sandpapper.
  • Grunda rent trän med oljebaserad grundfärg eller förtunnad oljefärg. Spackla skador, fläckspackla eventuellt grundade områden. Elastisk akrylfogmassa är utmärkt. Slipa/spackla till allt är slätt och grunda spacklingen med den färg du ska använda.
  • Stryk minst två lager täckande färg med lätt slipning mellan lagren. Använd fördrivare. Alla färglager ska vara tunna. Tre tunna lager ger ett bättre resultat än två fylligare.
Sorterad i: Allmänt.

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.